Clear Air - Новини
Best air cleaning technologies for fresh and clean air in your indoor environment

Новини

Полезно и интересно

Мръсният въздух отключва поне пет заболявания

07-02-2018

Доколко проблемът е сериозен от чисто медицинска гледна точка? Много е сериозен! Действително влошеното качество на атмосферния въздух - особено превишаване на нормата на замърсяване от някои форми на битовото отопление, от отработени газове, от фини прахови частици - водят в много случаи до повишаване на определен вид заболеваемост. Какво казват учените от Европа за състоянието на въздуха на континента като цяло? Учените потвърждават данните за завишаване на тези пет основни заболявания, които са в пряка връзка с качеството на атмосферния въздух. Много интересни данни се публикувани в периода от 2014 до 2016 година. Оповестени са проучвания, в които се намира пряка корелация между качеството на атмосферния въздух и такива заболявания като тревожното безпокойство, аутизма, диабета и дори затлъстяването при децата. Традиционно свързваме проблема с белодробните болести. Какво казва статистиката за тях? Проучване на Европейската асоциация по белодробни заболявания определено свързва тези болести с нарушеното качество на въздуха. През 2016 г. статистиката за Европа е близо 420 000 души. България не остава встрани от тези песимистични прогнози - и у нас се наблюдава едно покачване на заболяванията. В страната ни 50 души на ден загиват от проблеми и усложнения, свързани с качеството на въздуха. За 2014 г. това са общо 13 700 души, а за 2016 г. - 18 200 Коя химическа съставка в замърсения въздух е най-опасна за здравето ни? Данните показват, че най-големият замърсител е битовото отопление. Втори по значимост са отработените газове от автомобилите. Вредните химически вещества са азотен, серен диоксид, неметанови летливи органични съединения, амоняк, метан и други. Не трябва да се забравя и ролята на концентрацията на озона.

Мнение на наш клиент

19-01-2018

Благодаря за експресната доставка. HR950 работи прекрасно, Благодаря Ви, че сте проявили предприемчивостта да бъдете вносители на Winix за България.

Чистият въздух и здравословната среда не са лукс, а необходимост Научете повече в специалната ни статия

04-01-2018

https://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2017/12/21/3100755_chistiiat_vuzduh_i_zdravoslovnata_sreda_ne_sa_luks_a/

Какви мерки трябва да се вземат, за да дишаме по-спокойно

29-11-2017

1. Всички да знаят колко е мръсно Данните за качеството на въздуха трябва да бъдат лесно достъпни, лесно разбираеми и да предупреждават, вместо да се публикуват с ден закъснение. 2. Енергийни помощи, но не за твърди горива Над половината от замърсяването с фини прахови частици в страната идва от битово отопление. В момента енергийните помощи за бедни отиват предимно за твърди горива (дърва и въглища), тъй като са най-евтини. Ако тези субсидии са достатъчни за използването на други източници на енергия и го насърчават целево (а не да се използва най-евтиният, поне в краткосрочен план, вариант), нивата на фин прах ще намалеят значително. 3. По-умни данъци Автомобилните данъци отчитат "еко" фактора на превозното средство в минимална степен. С покриването на екологични стандарти се получават отстъпки от данъците, но основните критерии за определяне на таксата са мощността и възрастта на колата. 4. Истински технически прегледи на автомобилите Ефективният контрол върху автомобилите е единственият начин замърсяванията от тях да се намалят до приемливи нива. Техническите прегледи в момента до голяма степен са формалност поне по отношение на филтрите за твърди частици на дизеловите двигатели и въобще всичко, което излиза от ауспусите. 5. Повече зелени площи и градска хигиена Зелените площи са важни, тъй като дърветата абсорбират Финните прахови частици. Източник: www.dnevnik.bg

Прахът, който дишаме!

02-11-2017 www.dnevnik.bg

Мръсният въздух е проблем и в България и засяга сериозно здравето на хората. Колко опасни са фините прахови частици, кои са големите замърсители навън и в помещенията и възможно ли е да имаме информация опасен ли е въздухът навреме - вижте във видеото.

Замърсяването на въздуха в офиса има сериозни последици за здравето

24-10-2017

Проучване във Великобритания сочи, че почти 70% от служителите смятат, че лошото качество на въздуха на работното им място оказва негативен ефект върху ежедневната им работоспособност и благосъстояние. Отварянето на прозорците е най-често използвания начин за проветряване, като 60% от работещите в офиси заявяват, че това е първото нещо, което правят, ако усетят нужда от чист въздух. "Макар че това се приема като най-естествения начин да проветрим и да се справим с мръсния въздух вътре в офиса, отварянето на прозореца всъщност създава риск от допълнително замърсяване на въздуха вътре, защото така можем да вкараме и токсично замърсяване на въздуха отвън", установява проучването.