Политика за лични данни

„Пюър Про“ ООД е търговското дружество, с регистрационен номер: 201622594, със седалище в гр. София 1517, ул. Саранци 3, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. “Пюър Про“ ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Личните данни, които предоставяте на “Пюър Про“ ООД ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на отговор на запитвания чрез форма за контакт и осъществяване на поръчки.

Всяко запитване от страна на потребител, предоставил имейл адрес, име и телефон, както и всички данни, които са асоциирани с тях, могат да бъдат заличени при изричното заявяване на подобно желание от страна на всеки потребител. Това може да стане чрез изпращане на имейл до info@purepro.bg, в който потребителят трябва да заяви своето желание за заличаване на всички лични данни, които е предоставил в процеса на използване на уебсайта clearair.bg

Личните данни, които изискваме при отговор на запитване, са следните: име и фамилия на получател, телефонен номер за връзка и имейл адрес, а също и адрес за доставка с куриерска фирма при заявка за поръчка. За доставка, данните се предоставят на куриерска компания, която да достави поръчката до желания от вас адрес. Тези данни са необходими за обработването на всяко запитване.

Закупуването на продукти се осъществява само по банков път, съответно сумите се възстановяват при връщане на стока отново само чрез банков превод. За целта, екипът на “Пюър Про“ ООД ще изиска име на титуляр и IBAN номер на банкова сметка, по която клиентът желае да получи сумата, която подлежи на възстановяване.

При изпращане на запитване от страна на потребител и попълвайки горе-посочените лични данни, clearair.bg обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на съответната информация. С изразяване на съгласие с настоящите условия за ползване и политика за личните данни на “Пюър Про“ ООД , потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

“Пюър Про“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за потребителя, която е станала достъпна в резултат на запитвания и/или поръчка на info@purepro.bg, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, да бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за доставка на поръчки, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация. “Пюър Про“ ООД Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените. Всяко запитване, както и всички данни могат да бъдат заличени от вътрешната ни база данни чрез поискване на следния имейл адрес info@purepro.bg

Личните данни, които изискваме при запитване и/или поръчка, са следните: име и фамилия на получател, телефонен номер за връзка, адрес за доставка и имейл адрес, на който да бъдете да бъде издадена фактура и да бъде изпратена Вашата поръчка. Тези данни са необходими за обработването на всяка поръчка и изпращането ѝ за доставка чрез куриерска компания. За целта, данните се предоставят на куриерска компания, която да достави поръчката до желания от вас адрес.

В случай на връщане на продукти, сумите се възстановяват чрез банков превод. За целта, екипът на “Пюър Про“ ООД ще изиска име на титуляр и IBAN номер на банкова сметка, по която клиентът желае да получи сумата, която подлежи на възстановяване.

“Пюър Про“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за потребителя, която е станала достъпна в резултат на използването, запитване и/или поръчка на clearair.bg, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.